Sky Walker-н танилцуулга


[ холбогдоогүй ]
Нэр: Sky Walker
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Байрлал: Улаанбаатар, Чингэлтэй, Монгол

Миний тухай:
Freedom, Freestyle

Дуртай үгс:
Ten to One You'll never walk alone

Дуртай номнууд:
Secret

Дуртай кинонууд:
Funny, Action, Drama

Дуртай дуунууд:
Hip hop,Pop

Бичсэн нийтлэлүүд: 70 Нийтлэл
Бичсэн сэтгэгдлүүд: 26 сэтгэгдэл
Бүртгүүлсэн: 2009-03-01

Миний сонирхол, хобби: (1)
Listen to music

w2nd-н блогууд:

Music, Songs, Lyrics
МиНиЙ сОнИрХоЛ... ТаНд ХэРэГтЭй БаЙгАа ДуУг ОрУуЛаХ ч Юм БиЛүҮ..БаС зАхИаЛж БоЛнО.